Można powiedzieć, że „Listy z Grenlandii” to minireportaże. W rolę narratorki wciela się nasza najstarsza córka, która pokazuje to miejsce przez swój pryzmat. Alina opowiada o arktycznej faunie i florze oraz respekcie wobec potęgi natury. Książka zawiera opisy łowienia ryb czy spotkania wołów piżmowych i reniferów. Jest również wycieczka na grenlandzki lądolód oraz fragmenty o różnicach kulturowych i wierzeniach współczesnych Grenlandczyków. Wszystkie zdarzenia „potwierdzone są” licznymi zdjęciami, a całość uzupełniona ilustracjami i mapkami.

Książka ma po części charakter edukacyjny, główna bohaterka w przystępny i zabawny sposób przemyca elementy geologii i glacjologii (wycieczka na grenlandzki lądolód),językoznawstwa (informacje o oryginalnej strukturze języka grenlandzkiego) czy nauk przyrodniczych (spotkania ze zwierzętami występującymi na Grenlandii) oraz zachęca do dalszej eksploracji wspomnianych zagadnień.

Fabuła książki poprzeplatana jest krótkimi rozdziałami o charakterze teorytycznym (np. grenlandzkie legendy, historia Grenlandii) co pozwala młodemu czytelnikowi zagłębic się i lepiej zrozumieć świat o którym opowiada główna bohaterka.

Książkę można traktować jako przeznaczoną dla (starszych) dzieci i młodzieży, ale może też być lekturą dla osób dorosłych, które są ciekawe, jak się żyje na Grenlandii.

Na stronie “Listy z Grenlandii” znajdziecie również materiały dla nauczycieli, którzy chcieliby pracować z książką ze swoimi uczniami. Są tam również zdjęcia, których nie zawarliśmy w Listach z Grenlandii, oraz wybrane recenzje. 

Do książki dołączona jest autorska pocztówka z pozdrowieniami od autora i głównej bohaterki.

Miłej lektury!

Chętnych zapraszamy do wysłuchania fragmentu książki czytanego przez główną bohaterkę.